OBAVJEŠTENJE ZA UGOSTITELJE

26 jan 2018

Opština Tivat obavještava sve ugostitelje kojima je isteklo odobrenje za postavljanje ugostiteljske terase ispred njihovih objekata, a koji ne posjeduju novo odobrenje za tekuću godinu, da su dužni iste odmah ukloniti ili pribaviti odobrenje od nadležnog opštinskog organa, shodno čl.20 Odluke o privremenim objektima (Službeni list Crne Gore - opštinski propisi, br 018/14, 018/15, 028/16,003/17).
Ukoliko vlasnik odnosno korisnik objekta ne postupi u skladu sa navedenim članom Odluke, pristupiće se uklanjanju privremenih objekata prinudnim putem, o trošku vlasnika, odnosno korisnika objekta od strane Službe za inspekcijske poslove Opštine Tivat.