Obavještenje iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

02 nov 2012

Opština Tivat, Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine je trenutno u postupku izrade Izvještaja o stanju uredjenja prostora opštine Tivat za 2012.godinu u skladu sa kojim će se donijeti Program uredjenja prostora za 2013. godinu. Navedeno u skladu sa odredbama član 15 i člana 16 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG 51/08,40/10,34/11,40/11,47/11) . U cilju izrade što kvalitetnijeg Izvještaja kao i planiranog Programa ovim putem pozivamo sve zainteresovane korisnike terena da svoje sugestije dostave Sekretarijatu za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine , Trg Magnolija br 1 najdalje do 10.12.2012.godine.