Obavještenje iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

03 dec 2014

Opština Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine je trenutno u postupku izrade Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2014.godinu na osnovu kojeg će se donijeti Program uređenja prostora za 2015. godinu. Navedeno je u skladu sa odredbama član 15 i člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG 51/08,40/10,34/11,40/11,47/11, 35/133, 39/13 i 33/14).
U cilju izrade što kvalitetnijeg Izvještaja kao i Programa uređenja prostora za slijedeću godinu ovim putem pozivamo sve zainteresovane korisnike prostora da daju svoje sugestije i dostave ih Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Trg Magnolija br 1, najdalje do 20.12.2014.godine.