Obavještenje – Pošumljavanje

18 nov 2013
Obavještavamo da se nastavlja akcija pošumljavanja određenog područja opštine Tivat u periodu (novembar – I polovina decembra ). Područje koje je određeno za pošumljavanje u toku ove jeseni su lokacije iznad seoskog područja Peani. Ranije je rađeno pošumljavanje ove lokacije, pa se ovom sadnjom vrši dopuna sa određenim brojem sadnica i proširuju se nove lokacije. Pošumljava se sa sadnicama divljeg kestena (Aesculus hippocastanum), graba (Carpinus betulus), sadnicama crnog bora ( Pinus nigra Arnold) i sadnicama bagrema (Robinia pseudoacacia). Sadnicama crnog bora i bagrema pošumiće se goleti ove lokacije, a sadnicama divljeg kestena i graba niže lokacije obrasle makijom.
Akciju pošumljavanja organizuje i sprovodi Opština Tivat i Uprava za šume Crne Gore.
Sadnice crnog bora i bagrema je obezbjedila Uprava za šume, a sadnice divljeg kestena i graba kao i troškove sadnje obezbjedila je Opština Tivat.
U skladu sa Planom pošumljavanja Opštine Tivat za period 2013-2015.godine, u narednom periodu u rano proljeće, planira se pošumljavanje opožarene lokacije u Mrčevcu – Kostanjica.