Postovi sa tagom: Sekretarijat za uređenje prostora

Opština Tivat na Sajmu pametnih rješenja za gradove

14 jun 2024

Sekretarka sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat, Milica Manojlović tokom prethodne sedmice od 4. do 6. juna, učestvovala je u događaju URBIS The Smart Cities Meetup – Sajmovi pametnih rješenja za gradove i opštine, u Brnu, Češkoj Republici.

Događaj i učešće predstavnice Opštine Tivat podržan je od strane Međunarodne organizacije za upravljanje imovinom GIZ, ORF-etc u bliskoj saradnji sa Ministarstvom industrije i trgovine Češke Republike i partnerima u Turskoj, Centralnom agencijom za upravljanje projektima (CPMA) i dio je tekuće podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj u okviru EU4 Sporazuma gradonačelnika o energetskoj tranziciji, koji je sufinansiran od strane Evropske unije i njemačke Savezne vlade. Posebno je podržano učešće projektnih partnera, predstavnika u gradovima i opštinama, koji trenutno rade na razvoju SECAP-a.

“Učesnici su imali priliku da isprate interaktivne diskusije lidera i istaknutih lica scene pametnih gradova o ključnim izazovima, trendovima i mogućnostima sa kojima se trenutno suočavamo u urbanom razvoju” – istakla je Manojlović

Na panelu o održivoj gradskoj mobilnosti prikazani su inovativni koncepti mobilnosti iz Češke, predstavljen rad Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Evropske unije na Zapadnom Balkanu. Na panelu su predstavljeni i uvidi NALAS-a: Mreže udruženja lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope o iskustvima i napretku lokalnih administracija iz Jugoistočne Evrope u održivoj urbanoj mobilnosti.

Učesnici sa Zapadnog Balkana i Turske pridružili su se učesnicima iz Ukrajine i Moldavije i posjetili južnomoravski grad Kijov u Češkoj, gde su iz prve ruke vidjeli uticaj pametnih projekata na kvalitet života male zajednice.

Tema pametnih gradova postaje sve važniji dio razvoja gradova, opština i regiona. Sve veći izazovi današnjice zahtijevaju potragu za inovativnim rješenjima i praksama koje su ključne za obezbjeđivanje održivog razvoja, prosperiteta i kvaliteta svakodnevnog života. Međunarodni primjeri jasno pokazuju da se uspješan razvoj pametnih gradova i primjena inovacija u praksi dešava samo uz snažnu saradnju između sektora. Međutim, takva saradnja ne nastaje sama od sebe, već se razvija iz redovnih sastanaka, razmjene iskustava i međusobnog učenja. URBIS Smart Cities Meetup pripreman je u saradnji sa četiri ministarstva i desetak drugih institucija. Na taj način su sve relevantne aktivnosti i informacije bile koncentrisane na jednom mjestu u jednom trenutku.

Javna rasprava o elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa pet zvjezdica

07 jun 2024

Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je preduzeće „Adriatic Marinas” d.o.o. iz Tivta podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa pet zvjezdica sa rekonstrukcijom i prenamjenom postojećeg objekta, na katastarskoj parceli br. 965/44 KO Tivat i dijelu akvatorijuma, u obuhvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine iz Podgorice, Ulica IV proleterske br.19, II sprat, kancelarija broj 217, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kancelarija broj 5. Elaborat je dostupan na veb-sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me, kao i veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do petka 12.07.2024. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, u utorak 02.07.2024. godine, sa početkom u 10 časova.

Obavještenje o javnoj raspravi – PDF

Elaborat – PDF

Javna rasprava o elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mješovite namjene WR3

07 jun 2024

Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je preduzeće „Adriatic Marinas” d.o.o. iz Tivta podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mješovite namjene WR3, na katastarskoj parceli br. 965/18 KO Tivat i dijelu akvatorijuma, u obuhvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine iz Podgorice, Ulica IV proleterske br.19, II sprat, kancelarija broj 217, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kancelarija broj 5. Elaborat je dostupan na veb-sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me, kao i veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do petka 12.07.2024. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, u utorak 02.07.2024. godine, sa početkom u 10 časova.

Obavještenje o javnoj raspravi – detaljnije

Elaborat – PDF

Javna rasprava o elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mješovite namjene WR2B

07 jun 2024

Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je preduzeće „Adriatic Marinas” d.o.o. iz Tivta podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mješovite namjene WR2B, na katastarskim parcelama broj 965/43 i 965/55, sve KO Tivat, u obuhvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine iz Podgorice, Ulica IV proleterske br.19, II sprat, kancelarija broj 217, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kancelarija broj 5. Elaborat je dostupan na veb-sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me, kao i veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do petka 12.07.2024. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, u utorak 02.07.2024. godine, sa početkom u 10 časova.

Obavještenje o javnoj raspravi – detaljnije

Elaborat – PDF

Ustanove Grada