Postovi sa tagom: Sekretarijat za uređenje prostora

Obavještenje o izvođenju radova na pripremi terena i sadnji u ulici “Bokeljska”

07 jun 2023

Sekretarijat za uređenje prostora obavještava javnost da će u četvrtak /08.06./ biti vršeni radovi na pripremi terena za sadnju ukupno 12 sadnica košćele (lat. Celtis australis L), na lokaciji nedavno izgrađenog parkinga u naselju Seljanovo, odnosno na površini predviđenoj za ozelenjavanje na sjeveroistočnom dijelu kat.parcele 293/1 KO Tivat. Isporuka i sadnja sadnica biće obavljena istog ili narednog dana, u zavisnosti od dinamike pripreme sadnih jama.

Radi neometanog pristupa i manevrisanja mehanizacije i ljudstva, molimo vlasnike, odnosno korisnike vozila da ih blagovremeno sklone sa parkinga koji se nalazi u nivou površine za ozelenjavanje, odnosno sjeveroistočno ka stambenim zgradama na kat.parcelama 329/1 i 329/3 obje KO Tivat. Prostor parkinga treba da da ostane privremeno oslobođen od vozila do završetka sadnje.

Mole se građani za razumijevanje i saradnju.

Akcija „Plastikom po začinsko i ukrasno bilje“ – Svjetski dan zaštite životne sredine

05 jun 2023

Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa Opštinom Tivat i DOO „Komunalno“ Tivat, u utorak 6. juna sprovodi akciju „Plastikom po začinsko i ukrasno bilje“, u sklopu koje se pozivaju djeca i građani da donesu plastične flaše, a zauzvrat dobiju poklon – začinsko i ukrasno bilje. Aktivnost se realizuje u okviru obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine, 5. juna, a zamišljena je kako bi se afirmisala reciklaža, sa akcentom na selekciju otpada i što kvalitetnije upravljanje otpadom.

Štand će biti postavljen u Tivtu na Trgu magnolija od 9.30 do 11.30 časova, gdje će zaposleni iz Agencije za zaštitu životne sredine i Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat razgovarati sa građanima o ekološkim problemima i zaštiti životne sredine.

Pored ove akcije, Agencija za zaštitu životne sredine će u okviru kampanje “Ozelenimo Crnu Goru”, javne površine u Tivtu oplemeniti sadnicama masline i likvidambra. Takođe, Opština Tivat planira i ozelenjavanje novog parking prostora u Bokeljskoj ulici.

Sadnjom biljaka obilježen Evropski dan parkova

26 maj 2023

Povodom obilježavanja Evropskog dana parkova danas su u Velikom gradskom parku zasađene dvije sadnice pinjola (lat. Pinus pinea L). Prisutne je pozdravila Milica Manojlović, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, koja je kroz interakciju sa djecom iz Muzičke škole Tivat i JPU “Bambi”, kazala da parkovi takođe rastu i imaju rođendan koji se ovom prilikom obilježava. Polaznici Muzičke škole Tivat su zatim horski pjevali pjesme, nakon čega je Maja Đoković, zamjenica šefice službe zelenila u “Komunalno” d.o.o. Tivat, zajedno sa zaposlenima u tom preduzeću djecu učila kako se sade i njeguju biljke. Djeca su potom zalila zasađene biljke, a onda sa zaposlenima u komunalnom preduzeću presađivala sadnice žbunja za živu ogradu.

Evropski dan parkova (24. maj) je prvi put obilježen širom Evrope 1999. godine, a već naredne godine i u Tivtu. Akcija se tradicionalno održava u Velikom gradskom parku, koji je jedan od najvećih i najstarijih parkova u Crnoj Gori, sa brojnim starim i rijetkim stablima i ukrasnim grmljem, i dobro očuvanom izvornom koncepcijom. Prisustvo egzotičnih vrsta vezuje se za pomorsku djelatnost i pomorce, koji su donosili sadnice iz raznih krajeva svijeta. Zahvaljujući tome, danas u parku imamo impozantne primjerke himalajskih kedrova, pinjola, alepskih borova, čempresa, kao i vrste koje su izuzetno rijetke na ovim prostorima – kalifornijski čempres i bidvilova araukarija.

U drugoj polovini XX vijeka park je bio paušalno i neadekvatno njegovan, što je rezultiralo postepenim osiromašivanjem biljnog fonda i oštećenjem građevinskog fonda. NVO “Evropski dom Tivat” je 2000. godine pokrenuo akciju “Veliki gradski park – zaboravljena ljepota”, čime je obnovljen građevinski fond (staze, ivičnjaci, podzidovi, atmosferski kanali i taložnici), izgrađen dio javne rasvjete i postavljen mobilijar. Tokom 2006. godine pokrenuta je akcija “Vaše stablo u našem parku”, koja i dalje traje i kroz koju svako može, povodom obilježavanja nekog važnog događaja u svom životu, da donira odgovarajuću sadnicu za sadnju u parku, uz prethodno savjetovanje sa upravljačem “Komunalno” d.o.o. Tivat oko odabira vrsta, uzgojnog oblika i veličine sadnica.

Danas je ovo područje zaštićeno prirodno dobro, za njegovu obnovu postoji stručna dokumentacija i plan upravljanja, a njime upravlja “Komunalno” d.o.o. Tivat, koje se brine o parku. Evropski dan parkova obilježava se u prvom redu nabavkom i sadnjom biljaka radi obnove biljnog fonda, kao njegove najranjivije gradivne komponente.

Osim zasađenih sadnica pinjola, nabavljeno je još nešto više od 20 sadnica ukrasnog drveća i oko 280 sadnica ukrasnog grmlja, koje će u narednom periodu biti zasađene na odgovarajućim lokacijama u parku. Sadnice je, pored Sekretarijata za uređenje prostora, donirala Turistička organizacija Tivat i “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tivat. Akciji su se pridružili i predstavnici Odbora za zaštitu Velikog gradskog parka. Predstavnica Turističke organizacije Tivat najavila je, svakog petka od 1. juna, organizovanje besplatnih dvojezičnih tura kroz gradski park uz pratnju licenciranog turitičkog vodiča, za sve posjetioce našeg grada i naravno sve zainteresovane građane.

Zahvaljujemo donatorima i učesnicima u akciji, kroz koju težimo da izuzetno vrijedan prostor Velikog gradskog parka očuvamo i unaprijedimo, uz nadu da ćemo ovakvu tradiciju nastaviti i ubuduće.

Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Tivat-Jaz

25 maj 2023

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je nosilac projekta, Vlada Crne Gore – Uprava za saobraćaj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Tivat-Jaz, od km 885+500 do km 901+500, KO Mrčevac, KO Đuraševići, Opština Tivat, KO Lastva 2, KO Glavati 2, KO Kovači 2, KO Gorovići 2, KO Kubasi 2, KO Prijeradi 2, KO Pobrđe 2, KO Šišići 2, KO Pelinovo 2, KO Nalježići, KO Sutvara 2, KO Dub, KO Privredna zona, KO Lješevići, KO Vranovići 2, KO Kavač, Opština Kotor i KO Prijevor 1, KO Prijevor 2, Opština Budva.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora, Opštine Tivat, u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, Opštine Kotor, i u Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj, Opštine Budva. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me odnosno veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 06.06.2023. godine.

Dokumentacija – PDF

Obavještenje o uvidu u dokumentaciju – PDF

Ustanove Grada