Postovi sa tagom: Sekretarijat za uređenje prostora

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – NDTS 10/0.4 KV 1X1000 kVa „Centurion“

22 sep 2022

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – NDTS 10/0.4 KV 1X1000 kVa „Centurion“ na kat.parc.br.566/3 KO Tivat sa priključnim 10 Kv vodom koji prolazi preko kat.parc.br.1034, 4881/1, 1009/1, 4893, 956, 959/1, 4892/1, 551/49, 551/1,551/52, 183/1, 183/2, 565/1, 566/4, 566/2 i 566/3 sve KO Tivat u zahvatu Izmjena i dopuna DSL-a „ARSENAL“ (»Sl.list CG« br. 57/19), Detaljnog urbanističkog plana „Mažina” (»Sl.list CG« br. 15/ 15) i Detaljnog urbanističkog plana »Seljanovo« (»Sl.list CG-opštinski propisi« broj 37/13) – detaljnije

Nacrt programskog zadatka – PDF

Program javne rasprave – PDF

Akcija sadnje drveća u okviru „Evropske nedelje mobilnosti“

20 sep 2022

U okviru manifestacije “Evropska nedjelja mobilnosti” u Tivtu je, u saradnji sa obrazovnim institucijama u gradu, organizovana sadnja drveća.

Akcija se realizuje povodom obilježavanja Dana zaštite ozonskog omotača koji je uspostavljen 1994. godine. Takođe, na današnji dan, 20. septembra Crna Gora obilježava i Dan ekološke države koji se ove godine po prvi put proslavlja kao državni praznik.

Milica Manojlović sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat ističe da će u okviru ove akcije biti posađeno 110 sadnica stabala masline, košćele i lipe.

„Cilj današnje aktivnosti je prvenstveno edukacija djece u vrtićima i osnovnim školama. Smatramo da je ovo jedan od načina da javne površine učinimo boljim i ljepšim i da djecu naučimo kako da čuvaju životnu sredinu“ poručila je Manojlović.

Akcija sadnje drveća jedan je od programa tradicionalne manifestacije “Evropska nedelja mobilnosti” koja se u Tivtu održava od 16. do 22. septembra.

“I ove godine akcenat je stavljen na poboljšanje mobilnosti i ljepši i zeleniji grad. Tako osim sadnje drveća i ozelenjavanja javnih površina imamo i promociju vožnje bicikala, radionice o mobilnosti za mlade kao i nekoliko sportskih takmičenja“ kaže Patricia Pobrić menadžerka Opštine Tivat.

Opština Tivat ove aktivnosti realizuje u saradnji sa obrazovnim institucijama i komunalnim preduzećem. Posebno je interesantna, ističe Pobrić, radionica popravke bicikala koja će biti održana danas u 18 časova na rivi Pine, gdje će građani moći da „doguraju“ svoja bicikla i nauče kako da ga sami poprave.

„Posljednja aktivnost za ovu godinu biće realizovana u četvrtak u 19 časova u multimedijalnoj sali Opštine Tivat, a riječ je o radionci Mobilnost i mladi“, poručila je Pobrić.

Evropska nedjelja mobilnosti obilježava se svake godine u periodu od 16. do 22. septembra, pod pokroviteljstvom Evropske komisije. Ova manifestacija ima za cilj da favorizuje nemotorizovane vidove prevoza u gradovima u odnosu na automobilski saobraćaj koji koristi fosilna goriva, a sve u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine u urbanim sredinama.

Svake godine manifestacija Evropska nedelja mobilnosti ima određenu temu, a ovogodišnja je: BOLJA POVEZANOST.

Aktivnosti ove godine uključuju akcije sadnje sa učenicima, biciklističku trku, fensi žensku vožnju biciklima, radionicu za popravku bicikala, prezentaciju aplikacije za održive oblike turizma u sklopu projekta SUSTOURISMO i predavanje „Mladi i mobilnost“. Uz Opštinu Tivat, partneri u realizaciji obilježavanja ove nedjelje mobilnosti čine SMŠ Mladost, OŠ Drago Milović, Multisport Mayer akademija, Orids Advis doo, NVO Naša akcija, i NVO Forum MNE.

Video zapisi:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVU1hYF1SODfLsxWYoSjqkhhAK84hS7u7

Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije gata PN u Porto Montenegru, opština Tivat

19 sep 2022

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta, „ADRIATIC MARINAS” D.O.O. iz Tivta, Dom Vojske, Obala bb, Tivat, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonsrukciju gata PN u sklopu luke nautičkog turizma Tivat-Porto Montenegro u zoni M2, za potrebe napajanja plovila gorivom.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora, Opština Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me odnosno veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.me.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 26.09.2022. godine.

 

Obavještenje – detaljnije

 

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – detaljnije

Obavještenje o javnoj raspravi za brdo Vrmac za vlasnike nepokretnosti

09 aug 2022

Na osnovu člana 33 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava vlasnike nepokretnosti da je Predsjednik Opštine Tivat, Odlukom broj 01-322/20-179/9 od 05.08.2022. godine, utvrdio Nacrt Odluke o proglašavanju Parka prirode „Vrmac“ (u daljem tekstu Nacrt Odluke) i Nacrt Studije zaštite brda „Vrmac“ (u daljem tekstu Nacrt Studije) i iste stavio na javnu raspravu, sa Programom javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije biće održana u periodu od 09.08.2022. godine do 09.09.2022. godine (30 dana).

 

Predloženi obuhvat zaštićenog područja i spisak katastarskih parcela, koje se nalaze u predloženom obuhvatu zaštićenog područja, su sastavni dio Nacrta Odluke i Nacrta Studije, a dokumenti su dostupni na sljedećem linku:

https://opstinativat.me/obavjestenje-o-javnoj-raspravi-za-brdo-vrmac/

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke i Nacrt Studije je moguće izvršiti:

  • – putem veb-sajta Opštine Tivat – www.opstinativat.me,
  • – u štampanoj formi u zgradi organa uprave Opštine Tivat, odnosno u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5 (I sprat) svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova (srijedom od 08:00 do 14:00 časova).

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije održaće se  u četvrtak 01.09.2022.godine sa početkom u 10:00 časova u administrativnoj zgradi Opštine Tivat – Multimedijalna sala.

Pozivamo vas da uzmete učešće u predmetnoj javnoj raspravi, date svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koji se dostavljaju u pisanoj formi i to:

  • – putem pošte na adresu Opština Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br.1, 85 320 Tivat,
  • – neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • – na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me.

 

Ustanove Grada