Obavještenje- Rasprodaja na Trgu od kulture

29 maj 2013

Opština Tivat i „Sove“ organizuju garažnu rasprodaju u subotu 15.06.2013. godine na Trgu od kulture u vremenu od 19:00 do 23:00 časa.
Prijave se mogu dostaviti do 12.06.2013. godine u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, Trg Magnolija u vremenu od 08:00 do 11:00 časova lično ili na mejl urban-tivat@t-com.me ili tel. 032/661 331. Prilikom prijavljivanja obavezno je  dostaviti spisak stvari za rasprodaju.
Broj prijava je ograničen!!!

post slika