Obilježavanje Evropskog dana parkova

25 maj 2020
Povodom obilježavanja Evropskog dana parkova (24. maj) Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj je nabavio pet sadnica divlje narandže (Citrus x aurantium L.) koje će „Komunalno“ d.o.o. Tivat tokom narednih dana zasaditi na javnim zelenim površinama.
Vrsta je porijeklom iz jugoistočne Azije, a od davnina je kultivisana širom Sredozemlja. Sadnice su već formirana stabalca visine oko 2,5 m i starosti desetak godina.
Stabla gorke narandže su ranije u znatno većem broju bila prisutna na zelenim površinama grada, kao i brojnim okućnicama, pa se na ovaj način nastoji obnoviti brojnost stabala ove veoma dekorativne vrste.
Evropski dan parkova je prvi put obilježen širom Evrope 1999. godine, a godinu dana kasnije i u Tivtu, otkada se tradicionalno obilježava svake godine sadnjom sadnica ukrasnog drveća i žbunja.