Postovi sa tagom: EU Projekti

Javni poziv za predlaganje članova/ca radne grupe za izradu lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Tivat za 2020-2021. godinu

11 jun 2020

Pozivaju se organi lokalne uprave i ustanove socijalne zaštite it opštine Tivat da predloze svoje kandidate za članove radne grupe koja će izraditi nacrt Lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Tivat za 2020 – 2021. godinu – PDF

Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata za izdavačku djelatnost

03 jun 2020

U Kabinetu predsjednika Opštine Tivat danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa realizatorima projekata koji su sredstva dobili na osnovu Odluke o sufinansiranju projekata za izdavačku djelatnost za 2020.godinu.

Za sufinansiranje projekata za izdavačku djelatnost Opština Tivat je ove godine obezbijedila sredstva u iznosu od 5.000,00 eura, u okviru čega su podržane tri monografske publikacije: “Tradicija maškaranja u Tivtu“ – NVU„Maškarada“, „Lica mog vremena“ – d.o.o. „Puzzle“ i „Da nam kolo ne zastane“ autora Predraga Šušića.

U obraćanju prisutnima predsjednik Opštine, dr Siniša Kusovac istakao je značaj izdavačke djelatnosti iz oblasti kulture, obzirom da je, kako kaže „bitna za svaku zajednicu, jer pisana riječ najbolje prezentuje kulturnu baštinu“. Predsjednik je dodao i da se izdavačka djelatnost mora njegovati i unaprijediti s obzirom na značajnu kulturnu baštinu Tivta.

Sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, mr Dubravka Nikčević, se zahvalila Komisiji za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost te istakla da je cilj donošenja Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost bio da se uredi oblast izdavaštva kako bi zahtjevi koji se tiču navedene oblasti imali svoju proceduru. Takođe je naglasila da u opštini Tivat ima izuzetnih potencijala kako kod pojedinaca, tako i institucija, u smislu sposobnosti i stručnosti pisanja kvalitetnih publikacija.

Pohvalivši lokalnu upravu, predsjednica Komisije, mr Jelena Božović, istakla je da „konkurs za izdavačku djelatnost predstavlja svojevrsno ohrabrenje za sve koji imaju šta da kažu o kulturi I tradiciji i to prenesu na papir, kako bi ostavili nama i budućim generacijama.“

Realizatori projekata, Lazar Božović – NVU „Maškarada“ i Predrag Šušić zahvalili su se na dodijeljenim sredstvima ističući da je na ovaj način lokalna uprava pružila podstrek za sve buduće kvalitetne projekte iz ove oblasti.

Tri publikacije koje su za sufinansiranje odabrane na konkursu, ispunjavale su kriterijume definisane Odlukom i javnim konkursom: umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske i lokalne kulture; međunarodna afirmacija crnogorske kulture; publikacija od značaja za Tivat i Boku Kotorsku; kao i usklađenost predloženog iznosa sredstava sa planiranim aktivnostima projekta.

Prioritet za sufinansiranje imali su autori iz Tivta, odnosno autori čija je publikacija od značaja za Tivat i Boku Kotorsku..

Javni poziv o davanju u zakup zemljista za postavljanje ugostiteljskih terasa i privremenih objekata putem prikupljanja ponuda

28 maj 2020

Komisija za sprovodjenje postupka prikupljanja ponuda oglašava prvi javni poziv za davanje u zakup zemljišta za postavljanje ugostiteljskih terasa i privremenih objekata, na zemljištu kojim raspolaze Opština Tivat – detaljnije

Obilježavanje Evropskog dana parkova

25 maj 2020
Povodom obilježavanja Evropskog dana parkova (24. maj) Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj je nabavio pet sadnica divlje narandže (Citrus x aurantium L.) koje će „Komunalno“ d.o.o. Tivat tokom narednih dana zasaditi na javnim zelenim površinama.
Vrsta je porijeklom iz jugoistočne Azije, a od davnina je kultivisana širom Sredozemlja. Sadnice su već formirana stabalca visine oko 2,5 m i starosti desetak godina.
Stabla gorke narandže su ranije u znatno većem broju bila prisutna na zelenim površinama grada, kao i brojnim okućnicama, pa se na ovaj način nastoji obnoviti brojnost stabala ove veoma dekorativne vrste.
Evropski dan parkova je prvi put obilježen širom Evrope 1999. godine, a godinu dana kasnije i u Tivtu, otkada se tradicionalno obilježava svake godine sadnjom sadnica ukrasnog drveća i žbunja.

Ustanove Grada