Objava Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

20 okt 2016

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine, objavila je Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020.

Aplikacioni paket možete preuzeti na sljedećem linku - dalje

Više informacija na: www.eu.me

Nadležni Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo opštine Tivat poziva sve zainteresovane NVO na području opštine Tivat koje imaju ideju za realizaciju projekata koji koreliraju sa datim prioritetima u okviru poziva, da istu dostave opštinskom Timu za pisanje i implementaciju projekata najkasnije do 14.11.2016. na e mail: preduzetnistvo@opstinativat.com