OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA

25 jan 2012

Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji Uprave za kadrove Crne Gore i Opštine Tivat na planu usavršavanja kadrova loklane administracije, a koji za krajnji cilj ima unaprijeđenje kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga građanima, u Tivtu se od 23. do 27. januara 2012. godine održava obuka za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima. Stručni ispit predstavlja jedan od osnovih uslova za rad u državnom, odnosno organu lokalne uprave.

Obuka je koncipirana kroz petodnevni modul gdje se obrađuju teme koje se polažu na stručnom ispitu za rad u državnim organima, dok su predavači renomirani stručnjaci iz oblasti kojom se bave:
Privredno pravo – Julka Badnjar, Sudija Vrhovnog suda
Ustavno pravo – Doc. dr Miodrag Vuković – Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije u Skupštini Crne Gore
Finansijsko pravo – dr Milan Dabović, član Senata Državne revizorske institucije
Radno pravo – Mileva Todorović, Savjetnica direktorice Uprave za kadrove Crne Gore
          -  Đuro Nikač, Pomoćnik direktorice Uprave za kadrove Crne Gore
Upravno pravo – Veselin Vukčević, Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova

Pored pripravnika i zaposlenih u organima lokalne uprave Opštine Tivat, obuci prisustvuju i zaposleni u filijalama državnih organa na teritoriji Opštine Tivat, kao i zaposleni u Opštini Budva - ukupno preko 30 učesnika.
Opština Tivat se izdvaja kao vodeća opština koja strateški, planski i ciljano uvodi poslove upravljanja ljudskim resursima, gdje usavršavanje kadrova ima veoma značajnu ulogu i neposredno vodi ka jačanju administrativnih kapaciteta. Pomenuta obuka je jedna u nizu mnogih koje će biti sprovedene u zajedničkoj organizaciji Uprave za kadrove Crne Gore i Opštine Tivat.

Služba Glavnog administratora

post slika