Otklonjeni kvarovi koji su onemogućavali internet konekciju

25 jan 2012

Tokom proteklih dana uočena je slaba, a na nekim lokacijama i onemogućena wirelless internet konekcija na teritoriji naše Opštine. Iz tog razloga, na poziv Kabineta Predsjednika, serviseri kompanije MN News d.o.o iz Podgorice, koja se bavi održavanjem bežičnog interneta u Tivtu su krajem prošle nedjelje izvršili redovnu kontrolu baznih stanica.

Tokom kontrole uočeni su i otklonjeni kvarovi nastali usled loših vremenskih prilika a koji su onemogućavali nesmetano korišćenje wirlless bežičnog interneta. Na taj način građanima je ponovo omogućeno nesmetano korišćenje ove usluge

Kvarovi su detektovani i otklonjeni na sledećim lokacijama:

1.    Baznoj stanici Pomorska sigurnost na Pinama
       Detektovan je kvar na matičnoj ploči rutera, nastao vjerovatno usled prenapona izazvanog grmljavinom.
       Odrađena je zamjena kompletnog uređaja (matična ploča, wireless kartica, gasna zastita)
2.    Baznoj stanici “Opstina Tivat” (stara lokacija)
       Detektovano slabljenje signala na WiFi kartici.
       Odrađena je zamjena WiFi kartice.


KABINET PREDSJEDNIKA  
            Petar Vujović