Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju trafo stanice „Tri krtsta” sa priključnim vodovima

09 jul 2024

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je preduzeće „CEDIS” d.o.o. iz Podgorice, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat trafo stanice 35/10Kv, 2x8MVA „Tri krtsta” sa priključnim 35 kV vodovima, na katastarskim parcelama br. 1088/3 i 1088/1 KO Radovići, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV proleterske br.19, kancelarija broj 7, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me ili veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 15.07.2024. godine.

Dokumentacija – dalje