Odluke donesene u sazivu od 2008. do 2012. godine

15 aug 2012

Usvojene odluke sa 21 sjednice SO Tivat od 19.03.2012. - dalje

Usvojene odluke sa 20 sjednice SO Tivat od 07.02.2012. - dalje 

Usvojene odluke sa 19 sjednice SO Tivat od 29.12.2011. - dalje

Usvojene odluke sa 18 sjednice SO Tivat od 17.10.2011. - dalje

Usvojene odluke sa 17 sjednice SO Tivat od 24.06.2011. - dalje

Usvojene odluke sa 16 sjednice SO Tivat od 25.03.2011. - dalje

Usvojene odluke sa 15 sjednice SO Tivat od 29.12.2010. - dalje

Usvojene odluke sa 14 sjednice SO Tivat od 30.09.2010. - dalje

Usvojene odluke sa 13 sjednice SO Tivat od 01.07.2010. - dalje

Usvojene odluke sa 12 sjednice SO Tivat od 26.03.2010. - dalje

Usvojene odluke sa 11 sjednice SO Tivat od 29.12.2009. - dalje

Usvojene odluke sa 10 sjednice SO Tivat od 28.09.2009. - dalje

Usvojene odluke sa 9 sjednice SO TIvat od 23.07.2009. - dalje

Usvojene odluke sa 8 sjednice SO Tivat od 26.05.2009. - dalje

Usvojene odluke sa 7 sjednice SO Tivat od 30.04.2009. - dalje

Usvojene odluke sa 6 sjednice SO Tivat od 27.02.2009. - dalje

Usvojene odluke sa 5 sjednice SO Tivat od 27.01.2009. - dalje

Usvojene Odluke sa 4 sjednice SO Tivat od 30.12.2008. - dalje 

Usvojene Odluke sa 3 sjednice SO Tivat od 11.11.2008. - dalje