TIM ZA ISTRAŽIVANJE POTREBA MLADIH OPŠTINE TIVAT PREZENTOVAO REZULTATE ISTRAŽIVANJA „MLADI ZA MLADE“

14 aug 2012

Tim za istraživanje koji je radio na situacionoj analizi potreba mladih prezentovao je  rezultate istraživanja.Istraživanje je rađeno sa ciljem da se daju smjernice pri izradi nacrta Lokalnog plana akcije za mlade kao jednog od strateških dokumenta Opštine Tivat .
Članovi Tima  Kristina Petrović,Snežana Kršikapa i Darka Ognjanović obradili su podatke iz ankete kao i podatke dobijene iz intervjua i posebno urađenog flajera „Otvori ako si mlad“ koji su  popunjavali građani Tivta u prethodnom periodu.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici NVO-a i članovi Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za mlade.


Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

post slika