Odluke o pristupanju izradi Urbanističkih projekta

03 dec 2012

Na osnovu člana 31 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, “Sl.list CG” 51/08, 40/10, 34/11, 40/11 i 47/11, Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2012. godinu, Sl.list CG-opštinski propisi broj 4/12 i 10/12 i člana 56 Statuta Opštine Tivat, “Sl.list RCG”-opštinski propisi broj 40/04 i 26/06 i “Sl.list CG”-opštinski propisi 12/11 i 21/11,  Predsjednik Opštine Tivat donosi Odluke o pristupanju izradi Urbanističkih projekata:

Urbanistički projekat Bogišići        

Urbanistički projekat Kostići

Urbanistički projekat Meštrovići     

Urbanistički projekat Milovići

Urbanistički projekat Krašići 1         

Urbanistički projekat Krašići 2

Urbanistički projekat Krašići 3