Održan sastanak Radne grupe za izradu Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite

04 jul 2013

Juče je u Tivtu održan sastanak Radne grupe za izradu Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite u opštini Tivat  sa  predstavnicima Kordinacionog tima projekta UNDP Crne Gore. Lokalni plan za  razvoj usluga socijalne zaštite radi se uz podršku projekta “ Reforma sistema socijalne i dječje zaštite – Unapređenje socijalne inkluzije koji sprovodi UNDP sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, u saradnji sa odabranim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori. Radnu grupu za opštinu Tivat čine: Jovanka Laličić –kordinator, Bosiljka Radonjić i Dinka Čečur ispred Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Silvana Mamula predstavnik Centra za socijalni rad, Milentije Mandić - predstavnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Duško Božović predstavnik  OO Crvenog krsta i Marijana Mišić Škanata predstavnik NVO. Radnu grupu je imenovao Predsjednik opštine svojim rješenjem. Na jučerašnjem sastanku usvojen je Pravilnik o radu Radne grupe i diskutovano je o zainteresovanim grupama u zajednici  na koje bi se budući socijalni servisi odnosili. Dogovoreni su dalji koraci na izradi ovog dokumenta. Cilj lokalnog plana za socijalnu inkluziju i razvoj socijalnih usluga-servisa jeste da predložene mjere omoguće efikasno pružanje servisa i usluga građanima i osiguraju da su oni dostupni svima.