Održan kolegijum predsjednika skupštine

07 feb 2020

Predsjednik skupštine Ivan Novosel, održao je  danas kolegijum radi dogovora o zakazivanju XXXIII sjednice Skupštine opštine Tivat. Uz saglasnost prisutnih članova klubova odbornika dogovoreno je da će se XXXIII sjednica Skupštine održati 20.02.2020. godine.

Predsjednik skupštine je predložio okvirni dnevni red u kojem će se između ostalog naći: Izvještaj o radu  Predsjednika opštine  i organa lokalne uprave i službi za 2019 godinu, Informacije o radu Javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač država,a sve u skladu sa Programom rada Skupštine, Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Tivat, Predlog Odluke o komunalnim taksama,  Predlog Odluke o finansiranju usluge pomoć i njega u kući,Predlog Odluke o sufinansiranju plana i programa rada kancelarije za integraciju RE populacije sa teritorije opštine Tivat, Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat,  Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima,načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost,Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o podsticaju u razvoj poljoprivrede,Plan i program rada DOO „Brand New Tivat“ za 2020 godinu, Lokalni akcioni plan za mlade, Izvještaj o radu Službe zaštite i spašavanja za 2019.godinu, Godišnji Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2019.godinu, Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jedne članice Odbora za društvene djelatnosti, Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jedne članice Odbora za finansije,privredu i razvoj, Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br .Rs.40/18, Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br. Rs 68/19, i druge odluke koje su u izradi, a budu blagovremeno dostavljene od strane nadležnih organa.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT