U Tivtu od danas osam novih klupa

10 feb 2020
Tivat će dobiti osam novih klupa koje se od danas postavljaju na nekoliko gradskih lokacija, a posredstvom Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj i u saradnji sa preduzećem „Komunalno“ d.o.o. Tivat. Četiri parkovske klupe biće postavljene na rivi u Donjoj Lastvi, tri na prostoru Parka na Trgu Dara Petkovića, a jedna u parku u ulici 21. Novembra. Tamara Furtula, sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj izjavila je da su u pitanju parkovske klupe koje stilski odgovaraju prostoru u kojem će biti postavljene. „Naša namjera je da javne zelene površine budu što konformnije za posjetioce i građane, a zajednički prostor učinimo ljepšim“ – zaključila je Furtula.