OKRUGLI STO „REHABILITACIJA I RESOCIJALIZACIJA KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U CRNOJ GORI“ U OPŠTINI TIVAT

02 mar 2015

Jedna od aktivnosti u projektu «Rehabilitacija i resocijalizacija korisnika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori» , koji je finansiran od strane Evropske unije je i Okrugli sto koji se organizuje u utorak 03.marta sa početkom u 10:30 h u multimedijalnoj sali opštine Tivat.

Projekat je osimišljen kao podrška rehabilitaciji i resocijalizaciji korisnika psihoaktivnih supstanci u svim crnogorskim opštinama, sa akcentom na žene. Nosilac projekta je Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i osim opštine Tivat, Kancelarije za bolesti zavisnosti tu su i opštine Podgorica i Nikšić, , zatim Zajednica opština Crne Gore kao i NVO „4Life“ i NVO „Preporod“ iz Nikšića.

Okrugli sto je organizovan za predstavnike javnog sektora i NVO. Predstavnici Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru, Javne ustanove Podgorica i NVO, partneri i saradnici će uzeti učešća u okruglom stolu, i upoznaće prisutne sa značajem projekta, glavnim aktivnostima i očekivanim rezultatima, kao i specifičnostima bolesti zavisnosti.

AGENDA - dalje