OPŠTINA TIVAT PRIPREMA IPA APLIKACIJU ZA SREDSTVA ZA DIGITALIZACIJU KULTURNOG NASLJEĐA

12 dec 2018

Pored 11 projekata na kojima će biti partner, Opština Tivat biće vodeća na projektu prekogranične saradnje pod nazivom DiNetAge

Na poziv i u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Mreže opštinskih projekt menadžera, predstavnici Sekretarijata za turizam i preduzetništvo koji se bave IPA fondovima, borave u Kolašinu na trodnevnoj radionici u okviru drugog poziva za podnošenje predloga projekata INTERREG IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020.

Cilj radionice je pružanje ekspertske podrške Zajednice opština i Mreže opštinskih projekt menadžera onim opštinama koje će na otvorenom pozivu trilateralne saradnje biti vodeći partner.

Opština Tivat, pored 11 projekata koje će kandidovati kao partner, uveliko priprema aplikaciju za projekat na kojem će biti vodeći partner. Projekat pod radnim nazivom DiNetAge  spada u Prioritetnu osu 3 - Jačanje i diversifikacija turističke ponude posredstvom prekograničnog pristupa i obezbjeđenje boljeg menadžmenta i održivog korišćenja kulturnog i prirodnog nasljeđa. Pored opštine Tivat koja će biti vodeći partner na projektu, partneri su i: Inovativno preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića (Crna Gora), Kulturni centar Trebinje (Bosna i Hercegovina), Tehnološki park INTERA iz Mostara (Bosna i

Hercegovina) i opština Obrovac (Hrvatska). Ukupna vrijednost projekta je oko 1.5 mil EUR dok je opštini Tivat po ovom osnovu previđen iznos od 400.000 EUR koji će u potpunosti biti usmjeren na JU Muzej i galerija u pravcu digitializacije kulturno istorijskog nasljeđa kroz uvođenje ineraktivnih tabli, mobilnih aplikacija i QR kodova uz hologramski prikaz sadržaja najznačajnijih artefakata iz bogate istorije Tivta.  

post slika