Opštini Tivat vezane ruke zbog nezakonitog upravljanja FK „Arsenal“

27 dec 2020

Opština Tivat upoznata je sa teškim finansijskim stanjem Fudbalskog kluba „Arsenal“ iz Tivta, za koje nije odgovorna nova opštinska vlast. Na osnovu svih podataka kojima raspolaže, Opština Tivat ističe da je za aktuelno stanje kluba odgovornost na njegovoj upravi, ali i na dosadašnjem nezakonitom načinu njegovog finansiranja. Kako bi se na zakonski ispravan i efikasan način pomoglo klubu, rukovodstvo lokalne samouprave naložilo je unutrašnju reviziju poslovanja FK „Arsenal“, a zakljčci interne revizije svjedoče o razlozima njegove nelikvidnosti i finansijskih problema.

Od 2018. godine FK “Arsenal” stiče poseban status kada je u pitanju sufunansiranje rada kluba, na osnovu stava da je Opština Tivat osnivač kluba. Činjenica je da ne postoji validna pravna dokumentacija na osnovu koje se može zaključiti da je Opština osnivač “Arsenala”. Ovim se dovodi u pitanje i način na koji je “Arsenal” finansiran u 2018., 2019. i 2020. godini. U izvještaju Interne revizije, stoji da je 2016. klubu po osnovu Odluke o sufinasiranju rada sportskih organizacija u Tivtu, uplaćeno 38.000€, 2017. godine, po istom osnovu 54.500€.

Već 2018. za rad kluba iz Budžeta opštine opredijeljeno je 118.550€, od čega 47.500€ po osnovu pomenute odluke, a preostali dio iz budžetskih rezervi; 2019. godine za rad kluba prenešeno je 162.100€, od čega 103.000€ po osnovu odluke, preostali dio iz budžetskih rezervi (od čega je 55.000€ dato kao pozajmica, koja je odbijena od iznosa dodijeljenog Odlukom za 2020.godinu). Naredne, 2020.  godine “Arsenalu” je prenešeno 106.600€ (od 120.000€ dodijeljenih po osnovu odluke, oduzeta su gore pomenuta pozajmljena sredstva). Dodatno FK “Arsenal” je u 2020. sufinasiran sa iznosom od 41.000€, sa stavki budžetske rezerve i rezerve za sport.

Kako bi se na ilustrativan način istakla privilegija koju je uživao FK “Arsenal” važno je naglasiti da je drugorangirani na listi za finansiranje sportskih organizacija, odmah nakon FK “Arsenal”, dobio 50.000€, što je drastična razlika u ukupnim sredstvima. Preciznije, 36 sportskih organizacija iz Tivta (svi izuzev FK “Arsenal”), u 2020.godini, dobili su ukupno 191.400€, dok je sam “Arsenal” od Opštine Tivat u ovoj godini prihodovao 161.000€.

Od 2018. FK “Arsenal” bilježi enorman porast izdataka, pa se iznos ugovora o dijelu za administrativne radnike sa 7.800€, uvećao na 17.600€. Takođe, godišnji troškovi usluge knjigovodstva višestruko su narasli, sa 600€ na 4.200€. Na osnovu izvještaja kluba, finansijske obaveze do 31.12.2020. iznose preko 108.000€, čime je klub doveden u rizik nelikvidnosti. Konačna odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na rukovodstvu kluba. Stav Opštine Tivat je da je finansiranje rada kluba samo i isključivo iz opštinskog budžeta, neodrživ način poslovanja.

Skupština kluba na svojim sjednicama nije usvajala programe rada i finansijske izvještaje, što je obaveza definisana Statutom ove sportske organizacije. Od 2018. održane su samo dvije sjednice Skupštine, osnivačka 2018. i još jedna nakon ostavke tri člana. Skupština nije donosila odluke, već je sve ugovore sklapao direktno predsjednik Upravnog odbora. Neregularnosti je mnoštvo i sve one za posljedicu imaju trenutno stanje.

Opštini Tivat ruke su vezane, upravo zbog nezakonitog upravljanja klubom. Namjera lokalne uprave jeste organizacija nove Skupštine kluba, izbor rukovodstva i usvajanje adekvatne skupštinske odluke kako bi se najstariji tivatski sportski kolektiv vratio u okvire zakonitog načina rada i finansiranja. Uslijediće i podrška Opštine na zdravim osnovama, i u skladu sa zakonima, imajući u vidu značaj koji ovaj klub ima za istoriju i dalji razvoj sporta u Tivtu

post slika