Otvorena nova kuhinja SMŠ Mladost u Tivtu

03 jun 2022

Opštini Tivat u okviru projekta CUHaCHA 174 000 eura

Danas je u SMŠ Mladost Tivat otvorena nova kuhinja, u kojoj će đaci ove škole sticati neophodna znanja iz kulinarstva i ugostiteljstva. Radove na adaptaciji kuhinje i instalaciji potrebne opreme realizovala je Opština Tivat kao jednu od aktivnosti u okviru projekta CUHaCHA, a koji se realizuje u okviru drugog poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014. – 2020.

Na svečanoj ceremoniji predsjednik opštine Željko Komnenović zajedno sa direktoricom škole Marijom Čučković Vujnović, presjekao je vrpce čime je i zvanično izvršena primopredaja kuhinje. Komnenović je istakao da, pored uređenja i opremanja  kuhinje u SMŠ Mladost, Opština Tivat kao partnerska organizacija projekta, radi na valorizaciji i promociji gastronomskog naslijeđa, putem organizovanja specijalizovanih obuka čija priprema je u toku, i umrežavanjem i promocijom novih turističkih proizvoda koji će biti proizvedeni u okviru projekta.

Jedan od tih proizvoda su “culinary heritage trails” – staze gastronomskog naslijeđa, čija je izrada u završnoj fazi. U toku je i priprema monografije, tačnije kuvara tradicionalnih recepata. Osnovna tema ovog projekta je tradicionalna hrana koja je hiljadama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio naše kulturne baštine.“

Predsjednik opštine kazao je da su hrana i kultura od posebne važnosti na ovom području gdje su tradicija, kulturna baština, gastronomija i ugostiteljstvo neraskidivo isprepleteni, te da je projekat je prepoznao činjenicu da lokalna kuhinja i lokalni proizvodi mogu podstaći inovacije i promociju, što u konačnom vodi do poboljšanja turističke ponude. „Sada imamo i nova nastavna sredstva i perspektivu za djecu, od kojih neka već imaju i radne angažmane u elitnim tivatskim ugostiteljskim objektima. Nadam se da će budući učenici prepoznati značaj ovog projekta i da će kroz njega, ostvariti put ka svojoj budućoj profesionalnoj karijeri.“

Marija Čučković Vujnović direktorica SMŠ Mladost istakla je da se otvaranje adaptiranog prostora kuhinje koji će unaprijediti obrazovanje učenika dešava u jubilarnoj školskoj godini kada škola obilježava 100 godina postojanja i rada.

“Otvaranjem ove kuhinje, otvaraju se nove mogućnosti za realizaciju niza projekata u koje će biti uključeni učenici i u kojima će unapređivati svoje znanje i vještine i predstavljati školu na brojnim državnim i međunarodnim takmičenjima.”

Sa otvaranja je poručeno da će ovaj projekat prekograničnom saradnjom postići širi cilj i stvoriti jedinstvenu zajedničku stazu kulinarske baštine, istovremeno jačajući turističku ponudu sve tri partnerske zemlje, a glavne ciljne grupe koje će imati koristi od realizacije projekta su šira javnost, javna tijela, pružaoci usluga i drugi učesnici u području turizma, razvoja i privrede u programskom području.

Ukupan budžet ovog projekta je 710.946,94€, od čega je iznos namijenjen Opštini Tivat približno 174 hiljade eura.

Pored realizacije ovog izuzetno vrijednog i značajnog projekta, Opština Tivat je u prethodnih godinu i po dana izdvojila i oko 8.500 eura sredstava podrške SMŠ Mladost u nabavci školske opreme, realizaciji školskih aktivnosti i manifestacija, među kojima je i proslava jubileja 100 godina srednjoškolskog obrazovanja u Tivtu koji je obilježen u novembru prošle godine.

Svečanoj ceremoniji primopredaje kuhinje, ispred Opštine Tivat prisustvovale su i sekretarka za društvene djelatnosti Borka Mršulja i savjetnica za projekte Ivona Petrović, kao i predstavnica Ministartva finansija Kana Tomašević i Dragan Đurišić ispred Ministarstva evropskih poslova, te predsjednik Asocijacije šefova kuhinja Crne Gore, Vuko Mitrović.

post slika

Galerija