Plan javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu za 2021.godine i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu za 2021.godine

30 sep 2021
Program javnih rasprava - detaljnije Nacrt  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu za 2021.godine - detaljnije