Podjela pomoći njemačke organizacije Help

28 apr 2020

Uz podršku volontera i Opštine Tivat i značajnu tehničku podršku Komunalnog preduzeća Tivat, Opštinska organizacija Crvenog krsta je distribuirala setove paketa pomoći u hrani i higijenskim proizvodima. Radi se o namjenskoj pošiljci “Njemačke saradnje” i NVO “HELP”.

Pomoć je dostavljena korisnicima u njihovim naseljima u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela, uz neophodne mjere zaštite kako korisnika, tako i volontera.

Podjelom je obuhvaćeno 112 RE porodica, prema spisku koji je dostavio “HELP”.

Podijeljena su 143 paketa hrane, 143 paketa higijenskih proizvoda, kao i 143 vreće brašna. Vrijednost donacije je 3,519.23 eura, a radi se o oko 6,5 tona pomoći.

Asistentsku podršku pružili su volonteri iz Udruženja Egipćana, Džafer Brahimi i Ljuljeta Vučković.

OO CK Tivat sjutra nastavlja distribuciju za građane Tivta. Sa četiri tima volontera, sjutra i prekosjutra dostavljaće se takođe paketi humanitarne pomoći za lica koja spadaju u socijalno ugroženu kategoriju. Planirano je dostava pomoći u 50 domaćinstva. Sredstva za ovu distribuciju obezbijedili su građani i privrednici Tivta, kao i Crveni krst Crne Gore.

Ovo, naravno, nije kraj jer je druga etapa distribucije planirana poslije prvomajskih praznika i tokom maja za stanovništvo u stanju socijalne potrebe.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje obezbijedio je magacinski prostor i prevoz za dopremanje i distribuciju svih kontigenata do sada uručene pomoći.

post slika

Galerija