POLAGANJE ISPITA O POZNAVANJU GRADA ZA VOZAČE AUTO TAKSI VOZILA

30 apr 2019

Komisija za polaganje ispita za vozače auto taksi vozila o poznavanju grada, obavještava   ,da će se u skladu sa članom 89 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju organizovati polaganje ispita o poznavanju grada za vozače taksi vozila .

Prijavu za polaganje ispita kandidati mogu da podnesu do 15-tog maja ( zaključno sa 15-tim ) za ispit koji će biti organizovan 30. maja u Multimedijalnoj Sali opštine Tivat u 13.00 časova.Prijava se podnosi Predsjedniku Komisije u kancelariji br.11, Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost u Opštini Tivat,Trg magnolija br.1.  

Za svako naknadno polaganje, prijave će se podnositi do 15 tog u mjesecu ( zaključno sa 15- tim u mjesecu) za tekući mjesec, a tačan datum i satnica polaganja ispita će biti naknadno objavljivani .

Obrazac Prijave za polaganje ispita kandidati mogu preuzeti na pisarnici u zgradi Opštine Tivat, svakog radnog dana od 08h do 15h ili na web sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com

Program za polaganje ispita kao i materijal za pripremu za polaganje ispita -Priručnik su dostupni na web sajtu Opštine www.opstinativat.com.

Za sve informacije ,kontakt telefon je:032 661-321

 

PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA - PDF

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE ISPITA - PDF

PRIJAVA - WORD

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE - PDF