Polaganje kamena temljca na lokaciji Švedske barake

05 maj 2015

Na lokaciji „Švedskih baraka“ na Seljanovu dana 06.05.2015. godine u 11.30h, predsjednik opštine Tivat Ivan Novosel i predsjednik odbora direktora Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju (CFSSI) Danilo Popović položiće kamen temeljac za izgradnju dva objekta za koletivno stanovanje za potrebe zaposlenih u organima lokalne i državne uprave sa područja opštine Tivat. Dvije velike stambene zgrade će brojati 140 stanova od čega Fondu pripada 33 stana, dok Opštini za raspodjelu pripada 107 stanova. Rok za izgradnju je 20 mjeseci od početka radova. Nakon polaganja kamena temeljca Predsjednik opštine Tivat i predstavnik CFSSI će dati izjavu za medije.


Služba predsjednika