Posjeta direktora fonda rada opštini Tivat

15 jun 2010

Juče, 14.06 je u Tivtu boravio u radnoj posjeti Dušan Perović direktor Fonda rada Crne Gore. Na sastanku kojem su ispred opštine prisustvovali Bosiljka Radonjić sekretar Sekretarijata  za upravu i društvene djelatnosti ,Ivan Novosel sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Jovanka Laličić savjetnik u Kabinetu Predsjednika  opštine i Mulić Halim predsjednik Opštinskog sindikalnog vijeća.

Direktor Fonda je upoznao prisutne sa nadležnostima Fonda rada i pozvao predstavnike opštine i opštinskog sindikalnog vijeća da pruže svu neophodnu tehničku pomoć licima koja u skladu sa Zakonom o Fondu rada  polažu pravo na isplatu sredstava .  Inače po članu 23 .stav2. Zakona o Fondu rada  ,  postupak  za ostvarivanje prava na isplatu neisplaćenih potraživanja može pokrenuti zaposleni kojima je do dana stupanja na snagu Zakona o radu tj. do 23.08.2008. godine prestao radni odnos kod poslodavca usljed stečaja i zaposleni za čijim radom je prestala potreba  zbog tehnoloških i restrukturalnih promjena. Ova lica mogu u roku od jedne godine od  dana stupanja na snagu Zakona o Fondu rada tj do 8 januara 2011 godine pokrenuti postupak kod Fonda rada. Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije . Postupak se pokreće  na zahtjev zaposlenog.

Na sastanku je dogovoreno da  se  preko Opštinskog sindikalnog vijeća prijavljuju zainteresovani koji ispunjavaju tražene uslove  a da će i nadležni Sekretarjat za upravu i društvene djelatnosti   licima  koji traže isplatu sredstava   pružiti pomoć u prikupljanju   dokumentacije  koju je potrebno priložiti uz pisani zahtjev za ostvarivanje prava.

 

Za Kabinet Predsjednika

                                                                         Jovanka Laličić