POSJETA NIKŠIĆKOM TEHNOPOLISU

29 nov 2016

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja u saradnji sa Sekretarijatom za ekonomski razvoj i  preduzetništvo  , organizovao je   jednodnevnu   posjetu  Inovaciono-preduzetničkom  centru “TEHNOPOLIS” u Nikšiću. Ideja ove posjete je bila edukovati pripravnike, članove Omladinskog kluba i zaposlene koji su nedavno počeli sa radom, i upoznati ih sa načinom rada jednog ovakovog centra.

Tehnopolis je posjetilo 30 Tivćana, a ovaj je edukativni izlet organizovan u sklopu obilježavanja Novembarskih dana, a u skladu sa Akcionim planom za mlade 2015-2017.

web

post slika