POTPISANI UGOVORI O SUFINANSIRANJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA U TIVTU

06 mar 2017

Na osnovu Odluke o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2017. godinu, koju je donio Savjet za sport, 47 sportskih organizacija iz Tivta dobilo je sredstva u iznosu od preko 370.000 eura. Predjsednica opštine dr Snežana Matijević, danas (ponedjeljak, 06. mart) je potpisala pojedinačne ugovore sa predstavnicima svih 47 sportskih organizacija, na osnovu kojih će ove organizacije raspolagati sredstvima sa ciljem realizacije programa rada, učestvovanja na sportskim takmičenjima i organizovanja sportskih priredbi.
Na ime ekipnih sportova otišlo je ukupno 275.280 eura, dok je za pojedinačne sportove opredjeljeno 96.700. eura.
„Lokalna uprava prepoznaje značaj sporta, prije svega za omladinu, ali i za sve kategorije stanovništva, ne doživljavajući sport samo kao vid rekreacije ili kao profesionalni zadatak već i kao čin promocije grada i cijele države. Samo u prošloj godini imala sam čast i zadovoljstvo primiti veliki broj naših sportista koji su sa renomiranih takmičenja donosili medalje i pozitivne utiske. Nadam se da ću u 2017. imati to zadovoljstvo da vam čestitam na uspjesima i dobrim rezultatima“, rekla je predsjednica opštine posebno ističući namjeru opštine da u narednom periodu radi na jačanju sportske infrastrukture.
Prisutnima se obratila i mr Darka Ognjanović, sekretarka za mlade, sport i socijalna pitanja, kao i predsjedavajući Savjeta za sport, Radovan Novaković.
Savjet za sport odlučiovao je na osnovu sljedećih kriterijuma: masovnost, tradicija, uspješnost i troškovi takmičenja. Novina od ove godine jeste monitoring utroška sredstava na način što će svakom članu Savjeta za sport biti dodjeljen određen broj sportskih organizacija, i isti će biti zadužen da prati utrošak sredstava i njihovo namjensko korišćenje.

Sa potpisivanja Ugovora 3

Sa potpisivanja ugovora 2

post slika