MART 2017

06 mar 2017

 - 29.03.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Brkan Marija i Marko - br. 0702-444-4/28-1

- 28.03.2017 - Ugovor za pruzanje usluga_Ekoplant DOO - br. 1902-404-8-4

- 27.03.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Nada Đurđenović - br. 0702-444-4/30-1

- 24.03.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Darko Bajčetić - br. 0702-444-4/27-1

- 24.03.2017 - ANEKS Ugovora o zakupu poslovnog prostora - br. 0101-706-7-2011

- 23.03.2017 - ANEKS br.II Ugovora o zakupu poslovnog prostora - br. 0101-855/2-2011

- 23.03.2017 - ANEKS Ugovora o zakupu poslovnog prostora - br. 0101-464-298-3-2015

- 23.03.2017 - ANEKS br.II Ugovora o zakupu poslovnog prostora - br. 0101-649-3-2011

- 23.02.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_PM HOTELS DOO Tivat - br. 0702-444-4/12-1

- 22.03.2017 - Neposredni Sporazum za nabavku i isporuku robe_Vibacom d.o.o. - br. 0101-404-125/4

- 22.03.2017 - Ugovor o nabavci robe_Fin-ing d.o.o. Podgorica

- 21.03.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Dijana Todorović - br. 0702-444-4/25-1

- 20.03.2017 - Ugovori sa NVO u opštini Tivat

- 16.03.2017 - Ugovor o Zakupu_Terase Abudanca - br.0101-464-18

- 16.03.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Michael Ward - br. 0702-444-4/22-1

- 15.03.2017 - Ugovor o nabavci robe_Fin-ing DOO - br. 1902-404-1-9

- 14.03.2017 - Ugovor o nabavci i isporuci robe_Kov-Car DOO - br. 1902-404-4-5

- 14.03.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Radončić Ibrahim i Damir - br. 0702-444-4/24-1

- 13.03.2017 - Ugovor o Kupoprodaji_Ivanović Damir - br. 0101-050-7/9-1

- 01.03.2017 - Ugovor o zakupu terase_IPANEMA 

- 01.03.2017 - Ugovor o zakupu terase_Larisa Company

- 01.03.2017 - Ugovor za pruzanje usluga_CAU_Centar za arhitekturu i urbanizam - br. 1902-404-2-5

- 01.03.2017 - Ugovor za pruzanje usluga_CAU_Centar za arhitekturu i urbanizam - br. 1902-404-3-5