POTPISIVANJE UGOVORA O FINANSIRANJU PROJEKATA U OKVIRU RELOAD PROGRAMA

09 jul 2019

Potpisivanje ugovora o finansiranju projekata sa nevladinim organizacijama kojima su sredstva odobrena nakon sprovedenog konkursa u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), biće upriličeno u srijedu, 10. jula u 10 časova, u zgradi Opštine Tivat.

ReLOaD program finansira Evropska unija (EU), a sprovode Opština Tivat i UNDP.

Ugovore će potpisati predstavnica UNDP-a i ovlašćena lica nevladinih organizacija.

Potpisivanju će prisustvovati predsjednik opštine Tivat dr Siniša Kusovac, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova sa saradnicima, kao i predstavnici Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti.

Na javni konkurs, koji je bio otvoren od 2. aprila do 23. maja, prijavile su se četiri nevladine organizacije kojima su odobreni projekti: i to NVO “Maslinarsko društvo Boka”, sa projektom “Osnažimo poljoprivredu – oživimo selo” (16,520.00 €), NVO “Centar za savjetovanje i lični razvoj“, sa projektom “Školica dojenja – Tivat“ (15,665.00 €), NVO “Centar za omladinsku edukaciju”, sa projektom “Youth Cultural Activism” (14,391.20 €) i NVO “Kreativni centar Tivat”, sa projektom “Žensko socijalno preduzetništvo u kulturi” (18,000,00 €).

Pozivamo predstavnike medija da izvještavaju sa događaja. U prilogu dostavljamo agendu.

AGENDA - WORD