UGROŽENA OPŠTINSKA SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

10 jul 2019

Infrastruktura na teritoriji opštine Tivat je kontinuirano ugrožena i potreban je koordinisan rad svih nadležnih inspekcija i službi kako bi ovaj proces bio zaustavljen i zabranjen, ocijenjeno je na Šestoj sjednici Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone u Tivtu.

Na sastanku je kao ozbiljan problem istaknuto nelegalno pristanište u Krašićima, sa kojeg se, preko tog područja odvozi materijal za razvoj investicionog projekta u Kumboru čime je dodatno ugrožena vrlo oskudna saobraćajna infrastruktura u Krašićima.

Veselin Vojinović iz Javnog preduzeća Morsko dobro je saopštio da je to preduzeće uputilo prijavu građevinskoj inspekciji po tom pitanju ali nema reakcije niti povratne informacije, a da je pristanište nelegalno.

„Na inicijativu Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost je postavljena vertikalna signalizacija o zabrani prolaska kamiona tonaže veće od 7,5 tona ali se ta zabrana krši. I lokacijski je neprihvatljivo da pristanište bude tamo gdje se nalazi a naročito što je na teritoriji Opštine Tivat bez ikakvog odobrenja, saopštila je sekretarka za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Tatjana Jelić.

Prema riječima potpredsjednika Opštine Dejana Maslovara, sve i da dokumenta za pristanište postoje, i da ih vlasnik posjeduje, moralo je da budu usaglašena sa Opštinom Tivat.

„Tivat je kolateralna šteta, uništava se naša imovina da bi se gradio projekat u Herceg Novom“, zaključio je direktor Radio Tivta Dragan Popadić.

Jovica Stojković, direktor Uprave za inspekcijske poslove najavio je podnošenje krivične prijave protiv odgovornog lica iz uprave tivatskog hotela La Roš (La Roche) zbog povrede pečata koji je mimo inspekcije, skinut sa terase objekta

Sekretarka za planiranje prostora i održivi razvoj Tamara Furtula podsjetila je da je građevinsko-urbanistička inspekcija bila obavezna da dostavi podatke o izvršenim kontrolama na određenim gradilištima ali se to nije desilo.

Ona je od predstavnika JP Morsko dobro zatražila da bude ispravljena tehnička greška u ugovoru za zakup plaže 5A, na Ponti Seljanovo, i da se osigura da površina ostane javna bez plažnog mobilijara.

Jovan Radonjić (JPMD) je najavio da će natpis na informativnoj tabli na ulazu u plažu biti zamijenjen novim, koji je u skladu sa pravilnicima i Atlasom kupališta i plaža.

Kako je saopšteno na sjednici, ove godine je izdat minimalan broj rješenja za gradnju tokom sezone.

Prema riječima Silvane Čupić iz Turističke organizacije Tivat, u poređenju sa prošlom godinom, registrovano je 61 odsto više dolazaka i 38 procenata noćenja za prvih šest mjeseci.

Predstavnik Granične policije je saopštio da saobraćaj na aerodromu Tivat obara sve rekorde, te da je za jedan dan proteklog vikenda tivatski aerodorom prihvatio 104 vazduhoplova, odnosno više od 12 hiljada putnika.

Saobraćajna i komunalna policija pružaju ispomoć u regulisanju motornog saobraćaja sa aerodroma.

post slika