POZIV – KUĆNI BROJ

19 feb 2019

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj opštine Tivat, kao organ nadležan za vođenje evidencije o nazivima naselja, ulica i trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada, kontinuirano vrši obilježavanje zgrada brojevima na teritoriji opštine Tivat. Stoga  Sekretarijat   poziva  građane koji nisu preuzeli rješenje o određivanju kućnog broja i tablicu sa brojem zgrade, a dobili su poziv, da isto učine svakog radnog dana u periodu od 9h do 11h i srijedom od 11:30h  do 14h u opštini Tivat , I sprat,  kancelarija broj   11.