JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ELEMENTIMA UTU I ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA JAVNA GARAŽA NA UP 134, U ZONI “A”, SA SAOBRAĆAJNICOM U ZAHVATU DUP-A TIVAT CENTAR

20 feb 2019
Odluka usvojena - dalje Programski zadatak sa elementima UTU - dalje Izvještaj sa Javne rasprave - dalje Primjedbe sa Javne rasprave - dalje
Program Javne rasprave - dalje Programski zadatak sa elementim UTU (nacrt) - dalje Odluka o pristupanju izgradnji - dalje