POZIV NA TRENING „KOMUNIKACIONE VJEŠTINE“ ZA RUKOVODEĆI KADAR UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA U TIVTU

03 okt 2018

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo opštine Tivat, u utorak 9. oktobra i srijedu 10. oktobra 2018. godine, u periodu od 09:00 do 15:00 časova, u prostorijama opštine Tivat, organizovaće trening na temu „Komunikacione vještine“ za rukovodeći kadar ugostiteljskih i hotelijerskih preduzeća u Tivtu. Cjelokupni trening planiran je po kurikulumu IANLP-Internacionalne Ascijacije NLP (www.ia-nlp.org).

Učesnici će imati priliku da nauče kako funkcioniše proces svake komunikacije, kako da uspostave „raport“ sa sagovornicima na svim nivoima – odnos uzajamnog poštovanja i povjerenja, kako reprezentativni sistemi današnjice (vizuelni, auditivni i kinestetički) utiču na naše ponašanje, kako pravilno postaviti važne profesionalne ciljeve i time dugoročno podignuti standard poslovanja.

Nakon dvodnevnog treninga, svi polaznici imaće priliku nastaviti internacionalno sertifikovani program NLP Practitioner edukacije. Više informacija o ovoj višemjesečnoj edukaciji možete pronaći na sljedećem linku: http://nlpenergyhouse.com/nlp-practitioner/.

Treneri koji će biti tokom ovog dvodnevnog treninga su: Milica Lava Nikolić i Dragana Ghana Knežević.

Standardna cijena pomenutog dvodnevnog treninga je 148,00€ po osobi. Kompletne troškove za prvih deset prijavljenih učesnika snosi Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo opštine Tivat.

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite najkasnije do petka, 5. oktobra 2018. godine, putem e-maila: preduzetnistvo@opstinativat.com ili na broj telefona 032/661-309. Nakon navedenog datuma, prijave se mogu vršiti direktno kod organizatora putem maila: infomne@nlpenergyhouse.com.