POZIV ZA PRIJAVU NA EXPO SAJAM U ŠANGAJU

12 jun 2017

Opština Tivat u saradnji sa šangajskim Savjetom za promociju i međunarodnu trgovinu pokreće mogućnost učešća privrednika sa teritorije Opštine Tivat na „Belt and Road Brand Expo 2017“ sajmu, koji se organizuje u Šangaju od 8. do 12. decembra 2017. godine.

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Tivat poziva sve zainteresovane privredne subjekte iz Tivta koji žele da uzmu učešće na ovom sajmu da se obrate Sekretarijatu putem email adrese: preduzetnistvo@opstinativat.com, radi dobijanja podrške Opštine Tivat, ispunjavanja prijavnog formulara kao i svih detaljnih instrukcija u vezi potencijalnog učešća.

Sajam organizuje između ostalih i kineski Savjet za promociju i međunarodnu trgovinu, Privredna komora Šangaja, Svjetski trgovinski centar Šangaja.

Incijativa za održavanje ovog sajma započela je 2013. godine i dobila je podršku preko 100 zemalja i međunarodnih organizacija, među kojima je više od 40 potpisalo memorandum o saradnji sa NR Kinom. Nakon ove incijative invisticije kineskih kompanija u zemlje duž ove rute skočile su na preko 50 milijardi dolara. Ovaj sajam predstavlja idealno mjesto za susret privrednika, trgovaca, za prezentaciju turističkih proizvoda i usluga zemalja učesnica. Ovogodišnja tema sajma je “Better life and Beyond”. Na sajmu će biti predstavljeni izuzetni proizvodi iz oblasti kulture i tehnologije zemalja učesnica.

Saradnja Tivta i Šangaja otpočela je 2015. godine potpisivanjem Memoranduma o prijateljstvu i saradnji između Opštine Tivat i distrikta Điading (Šangaj) čime je značajno olakšana komunikacija i saradnja privrednika i turističkih poslenika iz Tivta, odnosno Crne Gore i Šangaja. Uspostavljanje privredne saradnje između Tivta i Šangaja je samo još jedna u nizu aktivnosti koje je naša opština preduzela u cilju povezivanja dva prijateljska grada.