PRIJEDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XVI SJEDNICE SO

03 jul 2014

1. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Tivat sa izvještajem revizora - dalje
2. Davanje saglasnosti na aneks Sporazuma o izgradnji, upravljanju i održavanju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  - dalje
3. Odluka o utvrđivanju predloga Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta UP Pržno I  - dalje
4. Predlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uslovima, načinu i postupku dodjeljivanja Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada i zvanja „Počasni građanin opštine Tivat“  - dalje
5. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2013.g  - dalje
6. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2013.g  - dalje
7. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem RJ „Azil“ za 2013. godinu  - dalje
8. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Centra za kulturu Tivat za 2013.g  - dalje
9. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2013.g  - dalje
10. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2013.g  - dalje
11. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Vodacom za 2013. g.  - dalje
12. Predlog Odluke o određivanju predstavnika Skupštine opštine u Skupštini Turitičke organizacije Tivat  - dalje
13. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti  - dalje
14. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti  - dalje
15. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja  - dalje
16. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju jednog članaOdbora za međunarodnu i međuopštinsku saradnju  - dalje
17. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za statut i propise  - dalje
18. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za statut i propise  - dalje
19. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova  - dalje
20. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Savjeta za predstavke i pritužbe  - dalje
21. Informacija o realizaciji strateškog plana u opštini Tivat  - dalje
22. Informacija o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period 01.01-30.06.2014. godine  - dalje
23. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu u predmetu  - dalje