PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XIV SJEDNICE

14 sep 2017

0.Zapisnik XIII sjednica - dalje
01. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUPa Gradiošnica za lokaciju proizvodno kom površina - dalje
02. Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period od 01.01.- 30.06.2017. godine - dalje
03. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera - dalje
04. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika - dalje
05. Predlog Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade - dalje
06. Predlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini nad kojom Opština Tivat ima pravo raspolaganja - dalje
07. Predlog Odluke o izdvajanju sredstava iz stalne budžetske rezerve - dalje
08. Predlog Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji opštine Tivat - dalje
09. Predlog Odluke o mjesnim zajednicama - dalje
10. Predlog Odluke o sufinansiranju tretmana rehabilitacije korisnika-ca psihoaktivnih supstanci - dalje
11. Predlog Odluke o Izmjeni odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom - dalje
12. Predlog Odluke o Izmjeni odluke o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekata - dalje
13. Predlog Odluke o visini naknade za rad Predsjednika i članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere - dalje
14. Predlog Odluke o davanju statusa spomen obilježja - spomen Bista narodnog heroja Save Kovačevića - dalje
15. Predlog Odluke o davanju statusa spomen obilježja - spomen ploči sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat - dalje
16. Predlog Odluke o davanju statusa spomen obilježja - spomen ploči posvećenoj formiranju Tivatskog partizanskog bataljona 1943. godine - dalje
17. Predlog Odluke o davanju statusa spomen obilježja - spomen ploči žrtvama fašističkog terora, Gradiošnica - dalje
18. Predlog Odluke o davanju statusa spomen obilježja - spomeniku Palim borcima, Gornja Lastva - dalje
19. Predlog Odluke o davanju statusa spomen obilježja - spomenika žrtvama četničkog terora 1944 godine, Pasiglav - dalje
20. Predlog Odluke o davanju statusa spomen obilježja - spomenika u čast stogodišnjice Arsenala - dalje
21. Opštinska strategija za mlade 2017-2021 - dalje
22. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem turističke organizacije Tivat za 2016. godinu - dalje
23. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije - dalje
24. Informacija o učešću opštine Tivat u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) - dalje
25. Predlog Odluke o imenovanju izvršnog direktora DOO Autobuska stanica Tivat - dalje
26. Predlog Odluke o imenovanju Predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere - dalje
27. Predlog Odluke o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
28. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije - dalje
29. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za izbor i imenovanja - dalje
30. Predlog Odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par.1509-8 i 1509-9 - dalje
31. Predlog Odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par.3276-2 i 3275-2 - dalje
32. Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.parcela 1216-1,1315-1 i 1315-5 k.o. Đuraševići - dalje