PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XVI SJEDNICE

15 dec 2017

 

 1. Predlog budžeta opštine Tivat za 2018. godinu - dalje
 2. Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2017. godinu - dalje
 3. Informacija o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2016. godinu - dalje
 4. Lokalni Energetski plan opštine Tivat 2017-2026.godina - dalje
 5. Program poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat  za period 2018-2020.godina - dalje
 6. Plan i program rada DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2018. godinu - dalje
 7. Plan i program rada DOO „Komunalno“ Tivat za 2018. Godinu - dalje
 8. Plan i program rada DOO „Autobuska stanica“ Tivat za 2018. godinu - dalje
 9. Plan i program rada DOO „Parking servis“ Tivat za 2018. godinu - dalje
 10. Plan i program rada RJ „Azil“ za 2018. godinu - dalje
 11. Plan i program rada Turističke organizacije Tivat za 2018. godinu - dalje
 12. Plan i program rada  JU „Centar za kulturu“ Tivat za 2018. godinu - dalje
 13. Plan i program rada JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2018. godinu - dalje
 14. Plan i program rada DOO „Brend New Tivat“ za 2018. godinu - dalje
 15. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2018. godinu - dalje
 16. Predlog odluke o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2018. godinu - dalje
 17. Predlog odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou - dalje
 18. Predlog odluke o određivanju naknade za rad odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje Skupština opštine Tivat - dalje
 19. Predlog odluke o dopuni odluke o povjeravanju upravaljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednom društvu „Parking servis“ Tivat - dalje
 20. Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Tivat - dalje
 21. Predlog odluke o imenovanju izvršnog direktora DOO „Komunalno“ Tivat - dalje
 22. Predlog odluke o davanju saglasnosti na  imenovanju izvršnog direktora JU „Centar za kulturu“ Tivat - dalje
 23. Predlog odluke o prestanku mandata sekretara Skupštine opštine Tivat - dalje
 24. Predlog odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine Tivat - dalje
 25. Predlog odluke o razrješenju člana Savjeta JU „Centar za kulturu“Tivat - dalje
 26. Predlog odluke o imenovanju člana Savjeta JU „Centar za kulturu“ Tivat- dalje
 27. Predlog odluke o imenovanju Savjeta JU Muzej i galerija Tivat - dalje
 28. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Savjeta JU „Sportska dvorana“ Tivat - dalje
 29. Predlog odluke o imenovanju člana Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu - dalje
 30. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.P 1100/15 - dalje
 31. Predlog odluke o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora - dalje