OPŠTINA TIVAT NA KONFERENCIJI “ŽIVOTNA SREDINA I GRAĐANI BALKANA – ULOGA I ODRŽIVOST CIVILNOG DRUŠTVA“

14 dec 2017

Opština Tivat predstavila se na dvodnevnoj konferenciji pod nazivom "Životna sredina i građani Balkana - uloga i održivost civilnog društva“, koja je održana u Beogradu, 11. i 12. decembra, u organizaciji Regionalnog centra za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu – REC (Regional Environmental Center).

Na konferenciji se diskutovalo o inovativnim pristupima učešća javnosti, održivoj saradnji civilnog društva, biznis sektora i lokalnih vlasti, kao i o finansijskoj održivosti organizacija i ulozi, mogućnostima i izazovima sa kojima se civilno društvo, u oblasti zaštite životne sredine, suočava. Navedenoj konferenciji prisustvovali su predstavnici organizacija civilnog društva iz regiona, predstavnici relevantnih institucija i međunarodnih organizacija.

U ime Opštine Tivat konferenciji prisustvovala je sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Tatjana Jelić. Jelić je bila panelista teme „Unaprijeđenje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva“ i time prezentovala uspješne primjere dobre prakse u Opštini Tivat, u smislu kontinuirane saradnje organa lokalne uprave sa civilnim sektorom na polju zaštite životne sredine. Ova se saradnja godinama unazad odvija kroz niz institucionalnih elemenata kao što su: Zeleni tim, Konkursi za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama, Institut Slobodne Stolice, izrada lokalnih strateških dokumenata od strane NVO sektora. Tako je između ostalih kao jedan od pozitivnih primjera ovakve saradnje istaknuta činjenica da je „Lokalni plan zaštite životne sredine“, izradila nevladina organizacija iz Tivta uz podršku nadležnog Sekretarijata, a kroz participiranje na konkursu za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Tanja Jelic na konferenciji

 

post slika