PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XVII SJEDNICE

11 jan 2018
01. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Predlog Ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje - dalje
02. Informacija o radu Zelenog tima u 2017. godini - dalje
03. Godišnji Izvještaj Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2017 godinu - dalje
04. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Muzej i galerija Tivat - dalje
05. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetima Posl.br Rs 127-16,128-16,129-16 - dalje
06.Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P865-15 - dalje