PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXX SJEDNICE

12 aug 2019

1. Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima za period 01.01.-30.06.2019 - dalje
2. Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Branku Briniću - dalje
3. Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Dragu Miloviću - dalje
4. Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Antu Staničiću - dalje
5. Predlog Odluke o izmiještanju spomen-ploče poginulim radnicima “Arsenala” Tivat - dalje
6. Predlog Odluke o izmještanju spomen – ploče sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat - dalje
7. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila DOO Parking servis Tivat - dalje
8. Izvještaj o radu DOO Autobuska stanica Tivat sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora - dalje
9. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Autobuska stanica Tivat za 2018.godinu - dalje
10. Plan zaštite od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat i Procjena rizika od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat - dalje
11. Predlog Odluke o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata - dalje
12. Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na kat.parc. 163 i 164 KO Donja Lastva radi polaganja elektro kabla - dalje
13. Predlog Odluke o pristupanju kupovine zemljišta - dalje