PREDSJEDNICA OPŠTINE TIVAT ODRŽALA PRVU KONFERENCIJU ZA NOVINARE

17 aug 2016

Predsjednica opštine Tivat prof.dr Snežana Matijević održala je danas (utorak, 16. avgust) prvu konferenciju za novinare, a povodom tri mjeseca od stupanja na čelo opštine. Ovom prilikom osvrnula se na prethodni period uz najavu predstojećih planova i većih investicija.
U obraćanju novinarima Predsjednica opštine istakla je infrastrukturne projekte čija je realizacija izvjesna u narednom periodu. Opština Tivat uz podršku njemačke nevladine organizacije „Help“ kreće u izgradnju stambenog objekta, koji će postati domom za četiri porodice - pripadnike RE populacije. Ova vrijedna donacija iznosi više od 200.000 eura i predstavlja korak bliže ka rješavanju stambenih pitanja RE populacije u Tivtu.

Kada je u pitanju investiranje u putnu infrastrukturu, kroz mjesec dana otpočeće izgradnja saobraćajnice Cacovo - I faza u vrijednosti od 200.000 eura. Takođe je raspisan tender za asfaltiranje lokalnih puteva na teritiriji opštine u vrijednosti 120.000 eura. Po isteku zabrane gradnje krenuće se u gradnju trotoara u Radovićima na obali Đuraševića, a vrijednost investicije je 20.000 eura. Predsjednica Matijević je najavila i skori početak radova na izgradnji dionice puta ka poluostrvu Luštica MR1: „Prva faza puta samo što nije realizovana, u toku je odabir izvođača radova i početak izgradnje možemo očekivati kroz mjesec dana. Vrijednost ovog posla je 3 miliona eura, a u pitanju su prenešena Vladina sredstva“.
Od kapitalnih projekata Predsjednica opštine pomenula je i izgradnju novog vatrogasnog doma u vrijednosti od 400.000 eura. „Imamo lokaciju i gotovu projektno-tehničku dokumentaciju. Moram napomenuti da smo određeno vrijeme tražili drugu lokaciju koja bi bila bliža centru grada, a sa direktnim izlazom na magistralu. U ovome nismo uspjeli. Radovima na ovoj lokaciji u Gradiošnici mora prethoditi izmještanje dalekovoda i izmjena Detaljnog urbanističkog plana u skladu sa ovim. Po okončanju ovih projekata možemo krenuti u izgradnju“, rekla je Snežana Matijević.
U narednom periodu planirana je i sanacija bivšeg javnog toaleta, objekta koji se nalazi na početku šetalište Pine, iza državne apoteke. Donešena je odluka o izboru najboljeg ponuđača – izvođača radova. Izvođač će se uvesti u posao odmah po isteku zabrane gradnje, nakon 1. septembra. Vrijednost ovog projekta je 22.500 eura. Osim ovog istaknuta su i druga buduća ulaganja u građevinske objekte, pa je tako planirana sanacija krova Centra za kulturu ali i izgradnja Doma kulture i pratećih sportskih terena u Gošićima.
U obraćanju novinarima Predsjednica se osvrnula na period od sredine maja, uz isticanje određenih segmenata rada kao što su: Otvaranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ostvarena saradnju sa privrednicima grada, intezivirana angažovanost pojedinih službi kao što su Služba zaštite i spašavanja i Komunalna policija, naročito u ljetnjim mjesecima. „Posebno bih pohvalila Službu zaštite i spašavanja koja je u proteklom periodu imala više od 26 intervencija, a u održavanje vozila, nabavku nedostajuće opreme, uniformi i obuće utrošeno je 12.000 eura, dok se za sledeću godinu planira još sredstava u ove svhe“, istakla je Predsjednica Matijević komentarišući rad službe.
Pored ovih, otvorena je tema nove Odluke o organizaciji rada organa lokalne uprave u opštini Tivat, kojom je uvećan broj sekretarijata i posebnih službi. Predsjednica opštine napomenula je da je donošenje odluke kojom se administracija lokalne uprave usložnjava posljedica sve većeg obima posla i detektovanja pojedinih segmenata rada koji se na ovaj način moraju poboljšati i dinamizirati.
Kabinet predsjednice opštine ovom konferencijom za novinare ujedno najavljuje inteziviranje komunikacije sa medijima.

post slika