Prijedlog tačaka dnevnog reda V sjednice

13 aug 2016

1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2016 godinu. - dalje
2.Informacija o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period od 1.1.2016-30.06.2016 - dalje
3.Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u primorskom regionu- Faza V-2 - dalje
4.Odluka o izmjeni u dopunama odluke o zaduživanju opštine Tivat - dalje
5.Odluka o osnivanju Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Kotor i Tivat - dalje
6.Odluka o izmjenama odluke o komunalnom redu
7.Odluka o učešću opštine Tivat u rješavanju stambenih pitanja - dalje
8.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za rad odbornika Skupštine opštine Tivat - dalje
9.Plan i program rada RJ Azil - dalje
10.Izvještaj o radu za 2015 sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije - dalje
11.Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje
12.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodacom“ Tivat za 2015. godinu - dalje
13.Informacija o radu OŠ „Drago Milović“ za 2015 godinu - dalje
14.Informacija o radu OŠ „Branko Brinić“ za 2015 godinu - dalje
15.Informacija o radu SMŠ „Mladost“ za 2015 godinu - dalje
16.Informacija o radu Muzičke škole Tivat za 2015 godinu - dalje
17.Informacija o radu predškolske ustanove „Bambi“ Tivat - dalje
18.Informacija o stanju u oblasti zdrastva za 2015. godinu - dalje
19.Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u 2015. godini - dalje
20.Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2015. godinu - dalje
21.Informacije o radu Crvenog krsta za 2015. godinu - dalje
22.Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat u 2015. godini - dalje 
23.Informacija o radu Uprave za nekretnine - dalje
24.Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Tivat - dalje
25.Odluka o dopunama odluke o imenovanju opštinske izborne komisije
26.Odluka o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka - dalje
27.Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
28.Odluka o imenovanju lica koje će obavljati funkciju direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
29.Odluka o razrješenju Predsjednice Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje
30.Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj  - dalje
31.Odluka o razrješenju jednog člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj  - dalje
32.Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za Statut i propise  - dalje
33.Odluka o razrješenju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti - dalje
34.Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju  - dalje
35.Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ - dalje
36.Odluka o imenovanju člana Skupštine DOO „Vodacom“ - dalje
37.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par.992/3 i 991/3 - dalje
38.Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu autobuske stanice - dalje