PREDSTAVNICI OPŠTINE I MORSKOG DOBRA OBIŠLI ŠEST JAVNIH KUPALIŠTA

08 feb 2019

Predstavnici Sekretarijata za lokalnu samoupravu i JP Morsko dobro obišli su kupališta na potezu od Lepetana do Krašića, radi sagledavanja postojećeg stanja i utvrđivanja potrebe dodatnog prihranjivanja ovih javnih prostora i kvalitetnije pripreme za predstojeću turističku sezonu. Akcija je obuhvatila šest kupališta i to: Pijavica u Lepetanima, Donja Lastva kod crkve Sv. Roka, Tivat Centar - ispred bivšeg hotela „Mimoza“, Kalimanj - ulaz u lučicu, Župa kod palace Verona i Stari Krašići - Veliki jomac.

„Na osnovu detaljnog  prikaza postojećeg stanja javnih kupališta u pojasu od Lepetana do Krašića, predloga za njihovim unapređenjem, sa ciljem  da se ovi javni prostori na pravi i kvalitetan način pripreme za predstojeću ljetnju turističku sezonu, te shodno tome obezbijede osnovni uslovi za korišćenje od strane, kako lokalnog stanovništva, tako i gostiju iz inostranstva, neophodno je da Opština Tivat, pored 100 kubnih metara pijeska koje je obezbijedilo JP Morsko dobro, obezbijediti istu količinu pijeska za prihranjivanje“, navodi se u Izvještaju o obilasku javnih kupališta koji je sačinjen shodno Programu rada Kancelarije za saradnju sa mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima za 2019. godine te definisanim aktivnostima.

Kupalište Pijavica potrebno je očistiti i nasuti većom količinom pijeska. Pored 30m3 koje je obezbijedilo JP Morsko dobro, potrebno je nasuti još 25m3. Za kupalište u Donjoj Lastvi, potrebno je dodatnih 10 pored 20 metara kubnih od Morskog dobra, dok je kupalištu u centru potrebno dodatnih 10.

U cilju oplemenjivanja kupališnog prostora na ulazu u lučicu Kalimanj, te nakon razgovora sa građanima koji žive u neposrednoj blizini, zaključeno je da je neophodno nasuti veću količinu odnosno 40 kubika pijeska.

Evidentirano je nedovoljno interesovanje građana i gostiju za kupalište na Župi (kod palace Verona), ali je predloženo da se uz obezbijeđenih 15 kubika od Morskog dobra, doda još 5m3, kao i da je neophodno čišćenje.

Javno kupalište u Krašićima potrebno je očistiti i nasuti ukupno 30 metara kubnih pijeska.

„Cijena utovarenog, transportovanog i nasutog pijeska iznosi 40 eura/ m3 pa bi ukupan finansijski izdatak Opštine Tivat za prihranjivanje kupališta iznosio 4.000 eura“, navodi se u izvještaju.

JP Morsko dobro Crne Gore, u posljednjih nekoliko godina, učestvuje u uređivanju javnih kupališta na teritoriji opštine Tivat, u pojasu od Lepetana do Krašića koja su na raspolaganju kako lokalnom stanovništvu, tako i gostima iz inostranstva Tivta.

S tim u vezi, pred početak ljetnje turističke sezone, JP Morsko dobro, obezbjeđuje  određenu količinu visoko kvalitenog pijeska, kojim vrši nasipanje nekoliko prioritenih javnih kupališta.

Centar 3

post slika