PREZENTACIJA MODELA

01 dec 2011

Dana 01.12.2011. godine u Opštini Tivat održana je radionica u organizaciji Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) na kojoj je prezentovano nekoliko modela akata koji su pripremljeni od strane ZOCG u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Centrom za razvoj nevladinih organizacija. Prezentovani modeli su:
- Model  Sporazuma o saradnji skupštine i nevladinih organizacija
- Model Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
- Model Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
- Model Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
- Model Poslovnika Skupštine opštine