Nacrt budžeta opštine Tivat za 2012. godinu

02 dec 2011

Predsjednik opštine Tivat odlukom broj 0101-1505 od 01.12.2011. godine usvojio je nacrt budžeta opštine Tivat za 2012. godinu. Budžet za 2012 godinu utvrdjuje se u iznosu od 10.497.000,00 eura. Javna rasprava o nacrtu budžeta trajaće 15 dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju nacrta. Javnu raspravu vodiće Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj.

Nacrt budžeta opštine Tivat za 2012. godinu. - dalje

Program javne rasprave o nacrtu odluke o budžetu opštine Tivat  za 2012.godinu - dalje

     

post slika