Prijedlog tačaka dnevnog reda XIII sjednice SO

03 mar 2014

1.    Verifikacija mandata Ilije Janovića na upražnjeno odborničko mjesto HGI-a
2.    Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu – dalje
3.    Predlog DUP-a Župa- Češljar – dalje
4.    Predlog DUP-a Gornji Đuraševići – dalje
5.    Predlog odluke o javnom vodosnabdijevanju – dalje
6.    Program rada RJ Azil JKP „Kotor“ za 2014 godinu – dalje
7.    Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike – dalje
8.    Informacija o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanjana području opštine Tivat za 2013.g.dalje
9.    Informacija o osnovnom obrazovanju JU OŠ „Branko Brinić“ Radovići, Tivat za 2013.g.dalje
10.    Informacija o radu JU OŠ „Drago Milović“ Tivat za 2013.g.dalje
11.    Informacija o radu SMŠ „Mladost“ Tivat za 2013.g.dalje
12.    Informacija o radu muzičke škole Tivat za 2013. g.dalje
13.    Informacija o radu JZU Dom Zdravlja Tivat za 2013.g.dalje
14.    Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u 2013. odini u opštini Tivatdalje
15.    Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne i dječije zaštite za 2013. g.dalje
16.    Informacija o radu Crvenog krsta za 2013. g. dalje
17.    Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat za 2013.g.dalje
18.    Informacija o stanju uređenja prostora u 2013. Godini dalje
19.    Informacija o radu Poreske uprave za 2013. Godine dalje
20.    Zaključak o umanjenju cijena za lokalne komunalne takse u opštini Tivat dalje
21.    Zaključak o umanjenju cijena zakupa zemljišta na kojem opština ima pravo svojine a koristi se za  postavljanje terasa ugostiteljskih objekata dalje
22.    Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja UP 516 DUP „Donja Lastva“ dalje
23.    Predlog odluke o prenosu prava korišćenja i upravljanja dalje
24.    Odbornička pitanja i odgovori                                                           

 

 

 1. Verifikacija mandata Ilije Janovića na upražnjeno odborničko mjesto HGI-a.
 2. Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu
 3. Predlog DUP-a Župa- Češljar
 4. Predlog DUP-a Gornji Đuraševići
 5. Predlog odluke o javnom vodosnabdijevanju
 6. Program rada RJ Azil JKP „Kotor“ za 2014 godinu
 7. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
 8. Informacija o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanjana području opštine Tivat za 2013.g.
 9. Informacija o osnovnom obrazovanju JU OŠ „Branko Brinić“ Radovići, Tivat za 2013.g.
 10. Informacija o radu JU OŠ „Drago Milović“ Tivat za 2013.g.
 11. Informacija o radu SMŠ „Mladost“ Tivat za 2013.g.
 12. Informacija o radu muzičke škole Tivat za 2013. g.
 13. Informacija o radu JZU Dom Zdravlja Tivat za 2013.g.
 14. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u 2013. odini u opštini Tivat
 15. Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne i dječije zaštite za 2013. g.
 16. Informacija o radu Crvenog krsta za 2013. g.
 17. Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat za 2013.g.
 18. Informacija o stanju uređenja prostora u 2013. Godini
 19. Informacija o radu Poreske uprave za 2013. Godine
 20. Zaključak o umanjenju cijena za lokalne komunalne takse u opštini Tivat
 21. Zaključak o umanjenju cijena zakupa zemljišta na kojem opština ima pravo svojine a koristi se za

     postavljanje terasa ugostiteljskih objekata  

 1. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja UP 516 DUP „Donja Lastva“
 2. Predlog odluke o prenosu prava korišćenja i upravljanja
 3. Odbornička pitanja i odgovori