KONAČNA RANG LISTA ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA

05 mar 2014

Na osnovu čl.41 Odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave (Sl.list CG –opštinski propisi br.33/12)Komisija za rješavanje stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave ,na sjednici održanoj dana 04.03.2014g. utvrdila je konačnu rang listu za poboljšanje uslova stanovanja.

RANG LISTA - dalje