Prijedlog tačaka dnevnog reda XIX sjednice

22 dec 2014

1. Predlog Odluke o budzetu opštine Tivat za 2015. godinu - dalje

2. Predlog Odluke o donošenju urbanističkog projekta Milovići - dalje

3. Predlog Odluke o donošenju urbanističkog projketa Meštrovići - dalje

4. Predlog Odluke o donošenju urbanističkog projekta Bogišići - dalje

5. Predlog Odluke o donošenju urbanističkog projekta Kostići - dalje

6. Predlog Odluke o donošenju urbanističkog projekta Krašići 1 - dalje

7. Predlog Odluke o donošenju urbanističkog projekta Krašići 2 - dalje

8. Predlog Odluke o donošenju urbanističkog projekta Krašići 3 - dalje

9. Predlog Odluke o razrješenju jednog predstavnika Skupštine opštine u Skupštini turističke organizacije - dalje

10. Predlog Odluke o imenovanju jednog predstavnika Skupštine opštine u Skupštini turističke organizacije - dalje

11. Predlog Odluke o imenovanju predstavnika Skupštine opštine u Nadzorni odbor turističke organizacije  - dalje

12. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Drustva sa ogranicenom odgovornoscu Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje

13. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Drustva sa ogranicenom odgovornoscu Komunalno Tivat - dalje

14. Predlog Odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Veliki gradski park u Tivtu - dalje

15. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o građenju i uklanjanju pomoćnih objekata - dalje

16. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmjeni i dopuni Statuta Centra za kulturu - dalje

17. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku cijenama usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda - dalje

18. Plan i program rada DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2015. godinu - dalje

19. Plan i program rada DOO „Komunalno“ Tivat za 2015. godinu - dalje

20. Plan i program rada JU „Sportska dvorana“ za 2015 godinu - dalje

21. Plan i program rada JU „Centar za kulturu“ Tivat, za 2015. godinu - dalje

22. Plan i program rada Turističke organizacije Tivat za 2015. Godinu - dalje

23. Program rada Skupštine opštine za 2015 godinu - dalje

24. Zaključak o utvrđivanju Elaborata o načinu korištenja Javnih parkirališta u zahvatu DUP-a Tivat-Centar I faza - dalje

25. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključenje aneksa Ugovora - dalje

26. Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2014. Godini - dalje

27. Informacija o stanju životne sredine sa izvještajem zelenog tima za 2014.godinu - dalje